Wolkom

 

Dit is de webside fan Jan Nota!!!

Foar degene dy net witte wa't Jan Nota is: Jan Nota is de Trûbadoer foar gesellige live en sfear muzyk op byf. Bedriuwsfeestjes, reünys, op strjitte, yn ‘e kroech, by keatspartijen, fuotbalkantines ensaf.

Mar ek in trûbadoer mei in eigen repertoire, sa is Jan Nota te boeken mei syn lietsjesprogramma Blinder!

Foar mear ynformaasje oer prizen en datums kinne jo een e-mailtsje stjoere nei jannota@hotmail.com of skilje mei it nûmer 06-48255020

Hâld Jan Nota.nl yn de gaten  foar nije nûmers en nije foto’s. Binnen koart feroaret der noch fan alles.

Aginda

datum plak lokaasje
26-10-2018 Oudemirdum Grand Café De Nostalgie
27-10-2018 Allingawier It Ferhaal
17-11-2018 Akkrum Kromme Knilles
24-11-2018 Easterwierum Brouwerij Tsjerkebier
24-11-2018 Pingjum Doarpshûs
lit alle optredens sjen

Jan op Spotify