Wolkom

 

Dit is de webside fan Jan Nota!!!

Foar degene dy net witte wa't Jan Nota is: Jan Nota is de Trûbadoer foar gesellige live en sfear muzyk op byf. Bedriuwsfeestjes, reünys, op strjitte, yn ‘e kroech, by keatspartijen, fuotbalkantines ensaf.

Mar ek in trûbadoer mei in eigen repertoire, sa is Jan Nota te boeken mei syn lietsjesprogramma Blinder!

Foar mear ynformaasje oer prizen en datums kinne jo een e-mailtsje stjoere nei info@jannota.nl of skilje mei it nûmer 06-48255020

Hâld Jan Nota.nl yn de gaten  foar nije nûmers en nije foto’s. Binnen koart feroaret der noch fan alles.

Agenda

datum plaats locatie
03-12-2017 Wolvega Pub 84
14-12-2017 Joure JUMBO Zijlstra
16-12-2017 Burgum Yn it doarp
19-12-2017 Wommels Jumbo Kooistra
22-12-2017 Drachten J.P van der Bent
toon alle optreden

Jan op Spotify